Francis Foulkes (1926-1997) was warden of St. John's College at the University of Auckland, New Zealand. His books include A Guide to St. Matthew's Gospel and Ephesians in The Tyndale New Testament Commentary series.

Eski Antlaşma’daki Tipolojinin Temelleri Üzerine Bir Çalışma

  Uzun yıllar boyunca Eski Antlaşma’nın tipoloji çalışmaları büyük ölçüde göz ardı edildi, alegorik ve yanlış yorum olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ancak son on ya da yirmi yıla ait teolojik literatürün açıkça gösterdiği gibi, Kutsal Kitap teolojisinin yeniden canlanmasıyla bu alana yönelik yeni bir ilgi doğdu.1 Ama sıklıkla alegoriye meyilli olması nedeniyle bazı Hristiyanlar arasında tipolojiye…