(ThM, Dallas Theological Seminary; PhD, The University of Texas at Dallas) is lead pastor for preaching and vision at Bridgeway Church in Oklahoma City, founder of Enjoying God Ministries, and a Council member of The Gospel Coalition. He has written numerous books, including Packer on the Christian Life and Practicing the Power. He and his wife, Ann, have two children.

Tanrı’nın Sevgisi

  TANIM Tanrı sevgisi, Tanrı’nın kendi suretinde yaratılanlara hem fiziksel hem de ruhsal faydalar bahşetmesi için onu harekete geçiren (ve bu bakımdan lütufla eşanlamlı olan) iyiliksever eğilim ya da eğilimdir; bu tür faydaların en yücesi, Tanrı’nın İsa Mesih’te kendisini yarattıklarına özverili bir şekilde armağan etmesidir. ÖZET Tanrı sevgisi, Tanrı’nın kendi suretinde yaratılanlara hem fiziksel hem…