Christopher J. H. Wright (PhD, Cambridge) is international ministries director of the Langham Partnership, providing literature, scholarships, and preaching training for pastors in Majority World churches and seminaries. He has written many books including commentaries on Deuteronomy, Jeremiah, Lamentations, and Ezekiel, The Mission of God, Cultivating the Fruit of the Spirit, Old Testament Ethics for the People of God, and Knowing Jesus Through the Old Testament. An ordained priest in the Church of England, Chris spent five years teaching the Old Testament at Union Biblical Seminary in India, and thirteen years as academic dean and then principal of All Nations Christian College, an international training center for cross-cultural mission in England. He was chair of the Lausanne Theology Working Group from 2005-2011 and the chief architect of The Cape Town Commitment from the Third Lausanne Congress, 2010.

Hristiyanlık ve Hristiyanlık Dışı Diğer İnançlar

  Dr. Wright bu konuyla ilgili Marshall’ın Thinking Clearly serisinde The Uniqueness of Jesus başlığıyla yazmıştır. Karşılaştırmalı dinler üzerinde çalışan ve kılavuz olarak Kutsal Kitap’a yönelen öğrenciler, ‘din’ sözcüğünün Kutsal Kitap’ta geçen bir sözcük bile olmadığını fark ettiklerinde ilk hayal kırıklıklarını yaşarlar.¹Kutsal Kitap bu tür dini sistemlerle ilgili değil, insanın dünyadaki ve Tanrı önündeki yaşamıyla…