G. K. Beale (PhD, Cambridge) is a professor of New Testament at Reformed Theological Seminary in Dallas, Texas. He has been married to Dorinda for 44 years and has three children (Stephen, Nancy, and Hannah). He’s an ordained minister in the Orthodox Presbyterian Church (OPC).

Eski Antlaşma’da Vaat Edilmiş Topraklar

  Vaat edilmiş topraklara ilişkin anlatılar, Yaratılış 1-2’de başlar. ‘The Temple and the Church’s Mission’ adlı kitapta Aden bahçesinin ‘tapınak’, Adem’in ise ‘başkahin’ olduğu anlatılır. Antik dünyada tapınaklara tanrılara ait simgeler yerleştirilirdi. Adem, Cennet tapınağına yerleştirilen ilk imgeydi. Görevi, soyuyla birlikte yeryüzünün tümüne egemen olmasıydı (Yar. 1:26-28). Adem ve onun soyu, Tanrı’nın görkeminin tüm dünyada…