Janzen Gerald is MacAllister-Petticrew Professor Emeritus of Old Testament at Christian Theological Seminary in Indianapolis, Indiana. He is the author of numerous books and articles on the Old Testament.

İbrahim ve Dünyanın Tüm Aileleri

  Yaratılış 12-50 Giriş Giriş Bu bir teolojik yorum kitabıdır. Yaratılış 12-50 arasındaki metinlerin düzenlenmesini sağlayan kaynaklar ve gelenekler üzerinde yazılmış bir yorum kitabı değildir (yine de bazen bu kaynaklar ve geleneklere değineceğim). Bu tarihsel olayların ve sosyal gelişmelerin temelinde yer almaları nedeniyle yeniden canlandırılacak kaynakların ve geleneklerin çalışıldığı bir kitap da değildir. (yine de…