Dr. Mark Owens teaches New Testament and Bible minor courses in the School of Biblical and Theological Studies. Prior to serving at Cedarville, he taught for four years at Luther Rice College & Seminary. His Ph.D. research focused on Paul's conception of new creation in Galatians, 2 Corinthians, and Ephesians. His current research focuses on Paul's letter to the church in Ephesus. He is also interested in biblical theology and the theological interpretation of Scripture. Throughout his teaching, he seeks to help students wrestle with the biblical text within the larger canonical framework and appreciate the relevance of the biblical text for the life of the Church.

Ruhsal Savaş ve Kilise’nin Görevi (Efesliler 6: 10-17)

Özet Efesliler 6:10-17, ‘güçlerle’ ruhsal savaşa girme ve kendini ahlaki  yaşam için savunma olarak anlaşılır. Bu iki yorum mutlaka yanlış olmasa da, eksiktir. Spesifik olarak, 14-15 ve 17. ayetlerde Yeşaya’nın sözleri ve bu kısmın Efesliler’in tamamını nasıl özetlediği açıklanmaz. Bu faktörler dikkate alındığında, bu metnin kiliseyi ‘ruhsal savaşçılar’ topluluğu olarak tasvir ettiği sonucuna varılabilir. Giriş…