Gentry comes to Southern with an expansive knowledge of biblical languages. He served on the faculty of Toronto Baptist Seminary and Bible College for 15 years and taught at the University of Toronto, Heritage Theological Seminary, and Tyndale Theological Seminary. Gentry is the author of many articles and book reviews, and has given presentations to groups, such as the International Organization for the Study of the Old Testament and the Society of Biblical Literature, of which he is also a member. He is currently editing Ecclesiastes and Proverbs for the Göttingen Septuagint Series and is giving leadership to the Hexapla Institute.

Eski Antlaşma Bizi Mesih’e Nasıl Götürür?

  Eski Antlaşma için kullanılan ‘ahit’ terimi Latince’de ‘antlaşma’ anlamına gelir. Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma ve Eski Antlaşma olarak 2 bölümden oluşur. Bu tanımlar ve terimler Yeni Antlaşma’dan alınmıştır (İbr. 8:13). Eski Antlaşma’da sunulan hikaye, bireysel gerçekliğin bir örneği değildir. Daha ziyade, bireysel gerçekler hikâyenin bir özeti gibidir. Herkesin bir dünya görüşü vardır. Her dünya…