Born in New Mexico in 1942, Richard J. Foster spent most of his growing-up years in Southern California, where he became friends with a group of Quaker youth. He came to faith in Christ in that small Friends gathering, and their ministry was pivotal in Richard’s life. When as a teenager his parents died, his church family provided the funds for Richard to pursue his education. Because of their generosity, he was able to graduate from George Fox College and Fuller Theological Seminary.

Beden Alma Geleneği

  DUA İLE DOLU BİR YAŞAMIN nasıl hem erdemli hem de Ruh tarafından güçlendirilen bir yaşamın temelinde yattığını ve bunların nasıl sırasıyla bize toplumsal adalete katkıda bulunma ve Göksel egemenliğin müjdesini duyurma becerisi kazandırdığını öğrendik. Geriye kalan bir unsur da tüm bu bileşenlerin günlük yaşam içinde nasıl işlev gördüğünü anlamaktır, ki bu işlev Beden Alma…