Stefan is Associate Professor in Biblical Hebrew, Biblical Greek, and Jewish Studies. He believes that it is very important to not only teach, but also remain a student who seeks to constantly be transformed by new discoveries and experiences, many of which are brought about by interaction with his students. Stefan has taught Biblical Hebrew for over eight years in a variety of settings. In addition, he taught courses in the fields of Jewish Studies and the New Testament. The field of biblical studies, including its languages and interpretation, is what Stefan is truly passionate about.

low angle view of dome ceiling

Pavlus’un Yahudi Geleneklerini Kullanımı

  Yahudi metinlerine başvurmak gibi yaygın bir uygulamaya rağmen, Pavlus’un Mektupları’ndaki bölümlerin tarihsel olarak okunmasında geleneksel ve tarihsel çalışmalar sınırlı kalmıştır. Ayrıca bu çalışmalar arasında çeşitli yaklaşımlar ve görüş ayrılıkları mevcuttur: 1) Pavlus sonrası Yahudi metinlerinin öğretici olarak kabul edilip edilmeyeceği; 2) karşılaştırılabilecek bir olayı neyin oluşturduğu; 3) belirli bir metni etkilemiş olan bir gelenekten…