Musa’nın Yasası’nın Yeni Antlaşma’da Yerine Gelmesi

  Kilisenin başladığı dönemden günümüze kadar Eski ile Yeni Antlaşma arasındaki ilişki Hristiyan öğretilerinde gergin bir iklimde ele alınagelmiştir. Bu iklimin geniş bir yorum yelpazesi vardır. Belirli kesimler, Eski Antlaşma’daki yasaların tüm Hristiyanlar için bir şekilde geçerli olduğunu iddia eder. Öbür uçta ise bazı günümüz vaizlerinin, “Hristiyanların imanlarını Eski Antlaşma’dan çözmeleri gerekiyor”[1] savı yer alır. Yeni…

brown and white dome ceiling

Eski Antlaşma Tarihi

I. Kutsal Kitap Arkaplanı Çerçevesinde Tarih Eski Antlaşma kendi tarih kaydını nasıl değerlendirir? Kutsal Kitap‟ın tanıklığına inananlar, dünyada meydana gelen olayları bu değerlendirme ve anlayış ışığında nasıl yorumlamalıdırlar? Bu makalenin amacı, bu soruları yanıtlamak ve yanıtları değerlendirmektir. Eski Antlaşma, tarih üzerinde geniş bir şekilde duran bir kitaptır – bazı açılardan sadece tarihle ilgilendiği bile söylenebilir.…