Hristiyan Reformunun Beş Solası

  TANIM Reformcuları Roma’nın öğretilerinden ayıran Reformun beş solası şunlardır: sola scriptura (yalnızca Kutsal Yazılar), solus Christus (yalnızca Mesih), sola fide (yalnızca iman), sola gratia (yalnızca lütuf) ve soli Deo gloria (yalnızca Tanrı’ya yücelik). ÖZET Evanjelik inancın bu beş ifadesi, Reformasyon teolojisini 16. yüzyılda Roma Katolik kilisesinin teolojisinden ayıran şeyin merkezinde yer almaktadır. Sola scriptura,…