Matthew Barrett (Ph.D., The Southern Baptist Theological Seminary) is associate professor of Christian Theology at Midwestern Baptist Theological Seminary, as well as the founder and executive editor of Credo Magazine. He is the author of several books, including God’s Word Alone: The Authority of Scripture (Zondervan, 2016), and Reformation Theology: A Systematic Summary (Crossway, 2017).

close up photo of bible opened near flowers

Kutsal Yazıların Otoritesi ve Yanılmazlığı

Kutsal Yazıların otoritesi ve yanılmazlığı doktrini, Kutsal Yazıların ilhamının bir sonucu olarak, Tanrı’dan vahyedilen Kutsal Yazıların orijinal el yazmalarında öne sürdükleri her şeyde tamamen doğrudur ve bu nedenle Tanrı’nın kendi sözlerinin yetkisiyle işlev görür. ÖZET Kutsal Yazıların otoritesi ve yanılmazlığı doktrini, Tanrı doktrininde kök salmıştır; Tanrı doğru ve güvenilir olduğu gibi, O’nun sözü de Kutsal…

opened book on brown wooden table

Etkili Çağrı

Tanrı’nın çağrısı hem genel olarak, herkese ayrım gözetmeksizin yapılan müjde çağrısıdır, hem de özel olarak, Baba’nın Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla seçilmişlerini Oğul’a çağırdığı etkili, ruhsal çağrıdır. Özet Müjde’nin çağrısı hem genel hem de özeldir. Genel çağrı, ayrım gözetmeksizin vaaz edilen müjdedir, özel çağrı ise Tanrı’nın yeniden doğuşla eş zamanlı olarak seçilmişlere yönelik içsel, ruhsal çağrısıdır.…

Hristiyan Reformunun Beş Solası

  TANIM Reformcuları Roma’nın öğretilerinden ayıran Reformun beş solası şunlardır: sola scriptura (yalnızca Kutsal Yazılar), solus Christus (yalnızca Mesih), sola fide (yalnızca iman), sola gratia (yalnızca lütuf) ve soli Deo gloria (yalnızca Tanrı’ya yücelik). ÖZET Evanjelik inancın bu beş ifadesi, Reformasyon teolojisini 16. yüzyılda Roma Katolik kilisesinin teolojisinden ayıran şeyin merkezinde yer almaktadır. Sola scriptura,…

Yeniden Doğuş

Tanım Yeniden doğuş, Tanrı’nın Kutsal Ruh’unun her Hristiyan’a ruhsal yaşam vermesinin, onları ölümden diriltmesinin, böylece artık tövbe edebilmeleri ve yeni bir yaratılış olarak Mesih’e güvenebilmelerinin mutlak yetkili işidir. Özet Yeniden doğuş, Kutsal Ruh’un ölü günahkarlara ruhsal yaşam veren doğaüstü işidir. Bu, insanın katkıda bulunduğu bir iş değil, yalnızca Tanrı’nın bir eseridir. Bir bebek doğduğu için…