Pentekostal Teolojisi

Tanım Pentekostalizm, Ruh’ta vaftiz, dillerle konuşma ve ruhsal armağanların uygulanması gibi benzersiz doktrinlerle karakterize edilen ve Kutsal Ruh’u vurgulayan bir harekettir. Bu karizmalar (ruhsal armağanlar), bilgelik sözü, peygamberlik, mucizeler, şifa, dillerle konuşma ve konuşulanların yorumlanması gibi armağanları içerir. Özet Makale, Pentikostalizm ve onunla ilişkili teolojiyi ele almakta, kökenlerine dikkat çekmekte ve Pentikostalizm’den köken alan karizmatik…

Reform Teolojisinde; Söz ve Sakramentler

Protestan Reformu’nda meydana gelen değişim, Söz ve Sakramentlerin iki yönlü konusuna ve özellikle bunlar arasındaki ilişkiye bakılarak verimli bir şekilde değerlendirilebilir. Bu alan, Protestanlar ve Katolikler arasındaki bazı keskin anlaşmazlıklara açıklık getirmektedir. “Roma Katolik teolojisi için Söz ve Sakramentler arasındaki ilişki, Reform teolojisi için olandan temelde farklıdır” (Berkouwer 1969, 41). Reformcular için Söz ve Sakramentler,…

grayscale photography of building near trees

Augustine ve Literalizm

  Kutsal Kitap’ta, modern okuyucuların kelimesi kelimesine almayı düşünmeyeceği pasajlar -açık konuşma şekilleri, mecazlar- vardır. Ancak ilk kilise döneminde, bu pasajlardan bazıları hala bilgisizler arasında kafa karışıklığına neden oluyor ve Hıristiyanlık düşmanlarına saldırıları için yem veriyordu. Kafası karışanlar arasında, hayatının bir noktasında Augustinus’un kendisi de vardı. İhtida etmesinden önceki son aylarda, parlak genç hatip Hıristiyanlıktan…