Stuart Olyott (b. 1942) became pastor of Belvidere Road Church in Liverpool after training at London Bible College and receiving a BD degree from the University of London. Liverpool pastorates occupied the periods 1967 to 1982 and 1991 to 1999. The intervening years were spent preaching the gospel in French in Lausanne, Switzerland, and pioneering new churches in both France and Switzerland.

İnsanın Günahı

    Romalılar 1:18-32’yi okuyunuz. İnsanın Günahı ve Tanrı’nın Gazabı Tanrı’nın Müjdesi’nin Rab İsa Mesih’i merkez aldığını ve “aklanma” konusunu bütünüyle ele aldığını (a.17) gördük. Diğer bir deyişle, insanın Tanrı’yla nasıl barışabileceği hakkındadır. Ancak insanın doğal haliyle Tanrı’yla doğru bir ilişki içinde olmadığını anlamadığımız takdirde, böyle bir bildiri anlamsız görünecektir. Bu bölümde, Pavlus insanın günahının…

İlk ve Son Adem

  Şimdiki günlerde, Adem’in gerçek, tarihsel bir kişi olduğunu inkar eden çok insan vardır. Önümüzdeki parçada, Pavlus’un bütün tartışması, Adem ve İsa’nın aynı anlamla tarihsel kişiler olduklarına dayanıyor. Pavlus ikisi arasında benzerlikler ve ayrılıklar gösteriyor. Mesih gerçek bir insan, ama Adem gerçek bir insan olmasaydı bunu yapamazdı. Adem’in var olması, Mesih’in var olması kadar, tartışma…