grayscale photo of woman hugging baby

Her Çocuk İstenen Çocuktur

1988 yılı başlarında milletvekili David Alton, 1967 Kürtaj Yasası’nı değiştirmek için Özel bir Üye’nin Yasa Tasarısı aracılığıyla girişimde bulundu. Britanya’da on sekiz haftanın üzerindeki cenin kürtajlarını engellemek amacıyla yeni bir üst yaş sınırı belirleyen bu tasarı tek maddeden oluşuyordu. Konunun tartışılması, halkın kürtaj konusundaki hassasiyetini bir kez daha artırmasına rağmen tasarı yasalaşmadı; hâlihazırdaki yasayı değiştirmek…

Liberal Bakış Açısına Göre; Putlara Sunulan Yiyecekler (1. Korintliler 8 Ayetleri Üzerine)

HRİSTİYANLAR’IN ÖZGÜRLÜĞÜ (1.Kor. 8:1-11:1) PUTLARA SUNULAN YİYECEKLER (1.Kor. 8:1-13) Korintliler’in mektuplarında öne sürdükleri diğer soru putlara sunulan yiyeceklerle ilgilidir Sorunun ortaya çıkış nedeni topluluğun bazı Gnostik ve özgürlükçü üyelerinin tutumlarıydı. Bu konu, “Bana her şey serbest” (6:12) sonucuna vardıkları konulardan biridir. Pavlus burada, 6:13’te söylendiği gibi temel ilkeler konusunda görüş birliğindedir, Müjde’nin, “insanın dışında olup…

Metodist Teolojisi

Metodist teoloji, Anglikan Kilisesi’nin 39 maddelik din kanunundan yola çıkarak, Hristiyan kutsallığının ve büyümesinin önemini vurgulayan ve kendini Kalvanizm’den birkaç özellik ile ayıran bir doktrin sistemidir. Özet Metodizm, Anglikan Kilisesi’nin 39 Maddesini başlangıç ​​noktası olarak alırken, Kutsal Yazıların nihai otoritesini kabul etmektedir. Bununla birlikte kendisini Kalvinizmin önde gelen ayırt edici doktrinlerinden açıkça ayırdı. İlahi önbilgi,…