Christian History Institute seeks to bring the story of the church to the people of the church, to see the best in every Christian tradition, and to acknowledge the full and honest story of the church universal. We are committed to capturing the imagination through unique images and vivid storytelling in our printed materials, professional video productions, and internet resources, grounded in the best contemporary scholarship.

Saygınlığı Olmayan Bir Peygamber

  Lions’lu Waldo Valdolar hareketini başlatan, Lions’lu Waldo hakkında sosyal sınıfı haricinde pek bir bilgiye sahip değiliz. Kendisi Fransa’nın Lions bölgesinde politikayla uğraşan çevresinde etkili ve oturaklı varlıklı bir tüccardı. Şehirden kovulduktan sonraki hayatı, ölmeden önceki son yılları ve 1217 dolaylarındaki ölümü hakkında hiçbir şey bilememekteyiz. Onunla ilgili her şey hayatındaki birkaç yıl hatta birkaç…

Mısırlı Antonius ile Manastır Hayatının Başlaması

  Üçüncü yüzyılın sonlarına doğru, kilise Roma İmparatorluğu’nda önem kazanmıştı. Bazı bölgelerde Hristiyanlar çoğunluktaydı ve yönetimde söz sahibiydi. İnsanlar kiliseye akın akın gelmeye devam ederken, ahlaki değerler önemini kaybetmeye başladı. Tanrı ile derin ilişki yaşamak isteyenler inzivaya çekilerek, kendilerini inkar etti. Tüm bu yaşananlar manastır hayatının başlamasına neden oldu. M.S 300’lü yıllarda Mısır’da yaşayan Antonius,…

Plinius’un İmparator Trajan’a Mektubu

  M.S 111-113 yılları arasında Küçük Asya’nın kuzeyinde yer alan Bitinya’nın valisi olan Plinius, Hristiyanlarla ilk kez karşılaştı. Ancak Hristiyanlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Bu yüzde İmparator Trajan’a mektup yazarak kendisine yol göstermesini istedi. Yazıda Trajan’ın kısa ve özlü cevabı yer almaktadır. Yazı, Roma İmparatorluğu’nun kiliseye karşı tutumunu ve politikasını gösteren en eski kaynaktır. Ayrıca…

Augustine’in Sevgi Vaazı

  354-430 yılları arasında yaşayan Augustine, Kilise tarihinin önemli teologlarından biridir. Batı Kilisesi’nin kurtuluş, kilise, vaftiz, günah, Üçlü Birlik, Hristiyan devlet yönetimi ve cinsellik dahil olmak üzere birçok konuda görüşlerini şekillendirdi. Tertullian gibi Kuzey Afrikalı olan Augustine, 391 yılından itibaren Hippo Piskoposu olarak hizmet etti. Piskopos olarak iki önemli konuda teolojik mücadele verdi. İyi yaşam…

Papa Gregorius ve İngiltere Kilisesi’nin Tarihi

  Gregorius (540-604) papa olan ilk keşiştir. Yönetici sınıfın içinde doğdu, ancak keşiş olmak uğruna sahip olduğu her şeyden vazgeçti. Papalık hizmeti sürecinde kıtlık, veba ve istilalarla mücadele eden halka yardım etti. Güney İngiltere’nin değişiminde etkin rol oynadı. Britanya’nın bu bölgesi Pagan kökenli Anglo-Saksonlar tarafından fethedilmişti. Kent kralı Ethelbert, Hristiyan bir prensesle evlenince, Müjde’yi kabul…

Polikarp’ın Şehitliği

  Hristiyanlar, tanrılara kurban vermek gibi putperest uygulamaları reddetmesi nedeniyle Roma İmparatorluğu’ndaki halk ve yöneticiler tarafından nefret ediliyordu. İnancını inkar etmeyi reddeden Hristiyanlar, ölüm cezalarına maruz kaldı. İsa’nın öğrencilerinden birçoğu inançları uğruna yaşamını feda etti. MS 160 civarında İzmir (Symrna) Kilisesi’nin piskoposu Polikarp şehit edildi. Yaşam öyküsü, görgü tanıklarının bölgedeki diğer kiliselere yazdığı bir mektupta…

Hristiyanlık Tarihinde Önemli Olaylar

  Aşağıdaki liste, çeşitli gruplardan uzmanlar aracılığıyla yapılan kapsamlı araştırmalara dayanmaktadır. Liste, kilisenin büyüleyici tarihine aydınlatıcı bir bakış açısı sunmaktadır. İsa Mesih ve Havarilerin Çağı 30: İsa Mesih çarmıha gerildi (Pentikost) 35: İstefanos şehit oldu ve Pavlus iman etti. 46: Pavlus, müjdeleme yolculuklarına başladı. 48: Yeruşalim Konsili bir araya geldi. 57: Pavlus’un Romalılara Mektubu 64:…

Kutsal Kitap Çalışması Üzerine Erken Dönem Bakış Açısı

  Kilise Babaları iki büyük soruyla karşı karşıya kaldı: ‘Kutsal Yazılar nedir?’ ve ‘Kutsal Yazıları nasıl okumalıyız?’ Neden İki Antlaşma Mevcut? ‘‘Bütün elçiler, iki halk arasında iki antlaşma olduğunu öğretti. Ancak her ikisinin de kaynağı tek ve aynı Tanrı idi. İlk antlaşma, sebepsiz, amaçsız veya tesadüfi bir şekilde verilmedi; imanımızın sağlam bir şekilde temellenmesi için…

brown feather

Bir Antlaşma Doğmuştur

“Matta hızlı not alma tekniğini biliyor muydu?” gibi Yeni Antlaşma’nın beklenenden daha erken ortaya çıkmasının şaşırtıcı nedenleri… CARSTEN PETER THIEDE “İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu” (Yu. 8:6). Buradaki zina yapan kadının öyküsünde, İsa’nın yazı yazmayı bildiğini öğreniyoruz. Ancak İsa bir öğretmendi, yazar değil; onun sözlerini yazmak başkalarının işiydi. Zaten okuryazarlık İsa’nın sıkça rastladığı bir…

gold and brown floral embossed wall decor

İsa Mesih Hakkındaki Çarpıklıkların İncelenmesi

 “Mesih Yüzde Yüz Tanrı’dır” Görüşü Bu insanların pek çoğu, insanları sadece Tanrı’nın kurtarabileceği görüşünü savunuyorlardı. Bu nedenle de Mesih’in tanrısallığını savunuluyorlardı öyle ki, insanlığını reddediyorlardı. Modalistler ise bu uğurda Üçlü Birliğe karşı çıkıyorlardı. Doketistler Örn Gnosisçiler: Tanrı olan Mesih asla kötü olan bedene dokunacak kadar alçalamaz. İsa, insan biçiminde ve ölmüş gibi sadece görünmüştür (Grekçe,…